Programul RABLA 2024


Prin Programul RABLA, Guvernul susține înnoirea parcului auto din România și reducerea emisiilor poluante, prin acordarea unei prime de casare pentru mașinile care îndeplinesc anumite condiții, Programul RABLA este compus din: RABLA Clasic și RABLA Plus.

Rabla Clasic

Pentru vehicule cu motor pe combustie sau hibrid fără plug-in (GPL/GNC, MHEV, HEV)

Programul RABLA Clasic are la bază, acordarea unei tichet în valoare de 7.000 lei pentru o mașină veche casată, sau 10.000 lei pentru casarea a 2 vehicule uzate.

Tichetul este utilizabil doar pentru achiziția unei mașini noi cu noxe emise de maximum 150g CO2/km în regim WLTP. Pentru achiziția unui vehicul nou, se pot folosi maxim 2 tichete RABLA.

Pe lângă sumele menționate utilizatorul poate beneficia de următoarele ecobonusuri suplimentare în cazul în care se îndeplinesc condițiile de mai jos:

 • un ecobonus de 1.500 lei pentru casarea fiecărui vehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 • un ecobonus de 1.500 lei pentru cumpărarea unei mașini al cărei motor generează emisii de CO2 mai mici sau egale cu 120g CO2/km în regim WLTP;
 • un ecobonus de 1.500 lei pentru achiziția unei mașini noi cu sistem GPL/GNC;
 • un ecobonus de 3.000 lei pentru achiziția unui vehicul nou hibrid (fără Plug-In).

Exemplu de calcul – valoarea maximă finanțată: la achiziția unei mașini cu sistem GPL care are emisii de CO2 mai mici sau egale cu 120g CO2/km (WTLP) prin casarea a 2 (două) vehicule vechi de 15 ani cu norma Euro 3, poți beneficia de o reducere totală de maxim 16.000 lei: 10.000 lei (tichet Rabla, 2 mașini casate), 2 x 1.500 lei (ecobonusuri de vechime), 1.500 lei (ecobonus de emisii), 1.500 lei (ecobonus pentru vehicul cu sistem GPL).

Rabla Plus

Pentru vehicule 100% electrice, hibride plug-in sau cu pilă de combustie cu hidrogen (PHEV, FCEV, BEV)

Pentru cei care optează pentru o mașină 100% electrică, hibrid plug-in sau cu pilă de combustie cu hidrogen, Programul RABLA Plus oferă următoarele tipuri de tichete:

 • 25.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou integral electric sau a unui vehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80g CO2/km în regim WLTP;
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice.

Exemplu de calcul – valoarea maximă finanțată: la achiziția unei mașini 100% electrice și casarea unui autoturism vechi, suma totală maximă de care se poate benefica este de 25.500 lei.

Condiții de casare pentru Programul RABLA 2024

Pentru a fii eligibil în Programul RABLA autovehiculul trebuie să îndeplinească condițiile de mai jos.

Casare în centru autorizat
Casarea trebuie realizată după începerea Programului RABLA, doar în rețeaua de centre Remat autorizate.

Vehime mai mare de 6 ani
Vehiculul uzat trebuie să aibă o vechime minimă de 6 ani și să fie înmatriculat în România de cel puțin 6 ani, cel târziu la 31.12.2017.

Să fie integrală
Mașina trebuie să conțină componentele esențiale funcționării: motor, caroserie, roți etc.

Achiziția mașinii prin Programul RABLA 2024

 1. Înscrierea în programul Rabla Clasic și Rabla Plus

Înscrierea se efectuează în mod electronic în aplicația PSIPAN de către importatori, dealeri, agenți auto autorizați de către producător din rețeaua Lectrix. Pentru înscriere vor fi necesare datele beneficiarului (persoana care achiziționează noul autovehicul), datele proprietarului care cedează rabla (în cazul în care sunt persoane diferite) și datele referitoare la vehiculul sau vehiculele ce urmează a fi casat/e.

 1. Pentru înscrierea în Programul RABLA, sunt necesare următoarele documente:
 • Actul de identitate, original și copie, atât pentru beneficiar cât și pentru proprietarul rablei;
 • Certificatul de înmatriculare al mașinii vechi, sau certificatele mașinilor vechi;
 • Cartea de identitate a rablei, respectiv cărțile de identitate ale rablelor, după caz;
 • Certificate de atestare fiscală, emise de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul rablei/rablelor cât și cumpărătorul autovehiculului nou, rezultând faptul că nu au datorii. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat că are în proprietate rabla/rablele ce urmează a fi casată/e (poate fi obținut și online cu semnătură digitală sau electronică);
 • Certificat de la ANAF.
 1. Casarea mașinii vechi

După confirmare și validare în aplicație (se eliberează o notă de înscriere), proprietarul mașinilor uzate se prezintă la un centru autorizat Remat cu mașina sau mașinile pentru casare. În urma procesului de casare se va obține certificatul de distrugere a autovehiculului sau autovehiculelor vechi.

 1. Radierea din circulație

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul sau vehiculele vechi la DRPCIV.

 1. Prezentarea dovezii de radiere

Proprietarul trebuie să predea vehiculul uzat sau vehiculele uzate către un centru colector autorizat (PASUL 3), să obțină certificatul de radiere din circulație al vehiculului sau vehiculelor vechi (PASUL 4) și să transmită către importator, dealer, agent auto autorizat de către producător, certificatele de casare și radiere ale mașinii/mașinilor uzate, până la data emiterii facturii vehiculului nou.

 1. Finalizarea procesului

După ce au fost urmați toți pașii de mai sus, importatorul, dealerul, agentul auto autorizat poate elibera factura de achiziție a vehiculului nou. Durata de valabilitate a notei de înscriere este de 120 de zile de la data emiterii.

Înscrierea persoanelor juridice, se efectuează în mod electronic accesând website-ul ,,Administrației Fondului Pentru Mediu” ,,AFM”, de către administratorul societății sau de împuterniciții acesteia.

*Ofertele destinate persoanelor fizice și juridice, prin Programul Rabla Clasic/Rabla Plus, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu și finanțat din Fondul pentru Mediu, fără valoare contractuală, supuse unor termene și condiții, în limita stocului disponibil, sub condiţia deschiderii și de la data deschiderii înscrierilor în PSIPAN pentru anul 2024.

**Cu excepția vehiculelor aflate în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice.

***Cu excepția anului 2024, când valabilitatea notei de înscriere nu poate depăși data de 25 noiembrie. Tot în termenul de valabilitate a notei de înscriere și numai după confirmarea de către aplicație a informațiilor aferente autovehiculului uzat, potrivit procedurii de la art. 10, alin. (1), lit. c), producătorul validat introduce în aplicație data casării, informațiile privind colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea și data radierii.

Pentru mai multe detalii despre Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, te rugăm să consulți website-ul Administrației Fondului pentru Mediu.


Tags: , ,