Termeni și condiții

Site-ul web www.lectrix.ro, este supus termenilor și condițiilor („Termenii de utilizare”) descrise mai jos. Site-ul web www.lectrix.ro este deținut de LIONMENT SRL, cu sediul în str. Aleea Haiducului nr.1, Sector 6, București 061581 RO, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/7377/22.04.2021, având Cod Unic de Înregistrare 44162217.

Administratorul site-ului www.lectrix.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi termenii şi condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

ACCES

Scopul permis pentru utilizarea www.lectrix.ro este obţinerea de informaţii despre serviciile realizate de către LIONMENT SRL. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
LIONMENT SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui web-site sau a modului dumneavoastră de comunicare cu acesta.

TERMENI

Următorii termeni vor avea în cuprinsul acestui document, definiţiile specificate după cum urmează:

Utilizatorul înţelege dreptul de proprietate, nu va dezvălui unor terţe părţi, nu va face publică nicio informaţie primită din partea Lectrix şi nu va utiliza materialele pentru scopuri comerciale, fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale. Întregul conţinut al site-ului www.lectrix.ro, incluzând în această noţiune texte, imagini, elemente de grafica web, scripturi şi orice alte date sau materiale, sunt proprietatea Lectrix, fiind reglementate de legea pentru protecţia drepturilor de autor.

Pentru orice întrebări sau cereri de utilizare a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă contact@lectrix.ro

DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

LIONMENT SRL oferă acces liber la site-ul www.lectrix.ro şi vă autorizează să vizualizaţi informaţiile existente pe site-ul www.lectrix.ro.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut exclusiv de LIONMENT SRL.

Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea comunicată anterior, printr-un acord scris, de către LIONMENT SRL.

Conţinutul www.lectrix.ro, logo-urile, textele, imaginile, filmele şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea LIONMENT SRL sau a furnizorilor săi.

REZOLVAREA LITIGIILOR

Prin utilizarea, vizualizarea sau solicitarea produselor de pe acest web-site, utilizatorul declară că a luat la cunoştinţă faptul că prezentele condiţii, precum şi orice eventuală dispută de orice natură care ar putea apărea între utilizator şi societate sunt guvernate de legislaţia din România. Orice conflict va putea fi soluţionat iniţial pe cale amiabilă în minimum 30 de zile calendaristice. În situaţia în care nu este posibilă o soluţionare a diferendelor pe cale amiabilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă competenţă de la sediul subscrisei.

REGULI DE UTILIZARE

Nu este permisă: Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea textelor, imaginilor, filmelor existente pe www.lectrix.ro fără un acord transmis în prealabil, în mod scris, de către LIONMENT SRL. Violarea acestei reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

Orice tentativă de a modifica conţinutul site-ului www.lectrix.ro, de a afecta bună performanţă a serverului pe care rulează acest web-site va fi considerată încercare de fraudă asupra sistemelor ce găzduiesc site-ul şi va avea drept consecinţă demararea procedurilor judiciare penale.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

LIONMENT SRL îşi rezervă dreptul să modifice conţinutul site-ului sau chiar să întrerupă disponibilitatea fără o notificare prealabilă. LIONMENT SRL nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea conţinutului www.lectrix.ro sau pentru întreruperea disponibilităţii www.lectrix.ro. Termenii şi condiţiile de folosire a https://lectrix.ro/ pot fi schimbate de LIONMENT SRL oricând, ele devenind valabile în momentul publicării lor.

Toti utilizatorii noștri, cu titlu de recomandare, ar fi indicat să aibă un program antivirus pentru toate comunicările și materialele accesate pe internet, noi neasumându-ne nicio responsabilitate pentru probleme, întreruperi, disfuncționalități etc. a datelor sau a sistemului, serverelor, echipamentelor, calculatoarelor etc., ca urmare a utilizării acestui web-site.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

LIONMENT SRL nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe sau indirecte rezultate din accesarea www.lectrix.ro.

www.lectrix.ro este oferit în această formă, fără alte garanţii. LIONMENT SRL nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale www.lectrix.ro sau ale conţinutului său.

CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Lectrix are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă/confidenţialitate şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

De asemenea, Lectrix va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract ca aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare.

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate şi către instituţii şi alte organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14); dreptul la opoziţie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18). De asemenea, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi eliminarea datelor din bazele de date electronice.

OBLIGAŢIILE DE ÎNREGISTRARE

Pentru a putea achiziţiona produsele și serviciile disponibile, solicită o ofertă pe site, vă rugăm să introduceţi datele de identificare în formularul electronic din conţinutul site-ului. Pentru utilizarea site-ului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete şi că utilizarea acestuia se va realiza în conformitate cu norme etice.

În caz contrar, Lectrix îşi rezervă dreptul de a bloca accesul în utilizarea site-ului pe durata determinată sau nedeterminată, fără notificare sau alta formalitate prealabilă.

Lectrix nu garantează şi nu oferă asigurări cu privire la exactitatea şi integritatea oricărui produs, serviciu sau informaţie de pe web-site. De asemenea, Lectrix nu îşi asumă consecinţele pentru conţinutul site-urilor sau paginilor la care se face trimitere sau trimit către site şi va fi exonerata de răspundere pentru orice pierdere sau penalitate generată ca urmare a oricărei conectări la orice locaţie de pe orice site la care se face trimitere.

PROMOŢII ŞI CONCURSURI

Pentru orice concurs, ofertă sau promoţie, Lectrix vă aduce la cunoştinţă regulile, termenii şi condiţiile prin intermediul unui regulament afişat pe site-ul propriu sau în momentul în care intrați în legătura cu noi, prin orice cale și intermediu. Vă informăm că în perioada campaniilor de reducere se va aplica discount-ul cu valoarea cea mai mare excluzând varianta unui discount cumulat. Lectrix îşi rezervă dreptul de a anula o promoţie sau un concurs fără o notificare prealabilă adresată utilizatorilor.

POLITICA COOKIES

Folosim cookies pentru a îmbunătăţi utilizarea şi funcţionalitatea site-ului nostru şi pentru a înţelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru, precum şi instrumentele, funcționalitățiile, produsele şi serviciile oferite.
Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră oferă o modalitate uşoară şi convenabilă pentru noi de a personaliza sau a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră pe site-ul nostru şi de a face următoarea vizită mai plăcută. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre politica Lectrix cu privire la cookie-urile şi drepturile dumneavoastră, vă rugăm să vizitaţi secţiunea “Politică Lectrix cu privire la cookies”.