TAG:Bmw i5 eDrive40 Sedan

BEV
BMW i5 Sedan

BMW

i5 Sedan
340CP
83.9kWh
579km
6s (0-100 km/h)
70 151 €