TAG:Hyundai

HEV
Hyundai KONA

Hyundai

KONA
141CP
1580cmc
11.2s (0-100 km/h)
165km/h
35 105 €
BEV
Hyundai KONA

Hyundai

KONA
136CP
48.4kWh
377km
8.8s (0-100 km/h)
41 721 €
BEV
Hyundai IONIQ 5

Hyundai

IONIQ 5
229CP
77.4kWh
454km
7.3s (0-100 km/h)
54 216 €
BEV
Hyundai IONIQ 6

Hyundai

IONIQ 6
229CP
77.4kWh
614km
7.4s (0-100 km/h)
56 596 €
HEV
Hyundai SANTA FE

Hyundai

SANTA FE
230CP
1598cmc
9.1s (0-100 km/h)
187km/h
56 358 €
Hyundai SANTA FE

Hyundai

SANTA FE
265CP
1598cmc
13.8kWh
50km
60 523 €